شهدای مسجد
  • ثبت نام

شهدای کوی بیمه تهران

شهید امیر سپهرنیا
شهید امیر سپهرنیاارتش
نام: امیر
نام خانوادگی: سپهرنیا
نام پدر: غلامعلی
تاریخ تولد: 27/6/1343
محل تولد: تهران
سن: ۲۳سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: سوم متوسطه
تاریخ شهادت:5/5/1366
محل شهادت: میمک
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۹-ردیف ۱۰۳-شماره ۱۰
شهید پرویز عفتی ملائی
شهید پرویز عفتی ملائیسرباز وظیفه
نام: پرویز
نام خانوادگی:عفتی ملائی
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: ۲۰/۱۱/۱۳۴۲
محل تولد: تهران
سن: ۲۱
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایران
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: زیر دیپلم
تاریخ شهادت: ۱۷/۷/۱۳۶۳
محل شهادت: پاسگاه زید شلمچه
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار:بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۷-ردیف ۷۵-شماره ۴
شهید محمد علی عموئیان
شهید محمد علی عموئیانپاسدار
نام: محمد علی
نام خانوادگی: عموئیان
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد:۱/۷/۱۳۳۵
محل تولد:قم
سن:۲۴
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: پاسدار
ملیت: ایران
دسته اعزامی: سپاه پاسداران
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت: ۲۷/۱۲/۱۳۵۹
محل شهادت: تپه چغالوند
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴- ردیف ۶۱-شماره ۳۳
شهید تورج فلسفی
شهید تورج فلسفیسرباز وظیفه
نام: تورج
نام خانوادگی: فلسفی
نام پدر:هوشنگ
تاریخ تولد: ۱۵/۷/۱۳۳۸
محل تولد: تهران
سن:۲۳سال
دین و مذهب: اسلام_تشیع
وضعیت تأهل:مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت: ۲۴/۱۰/۱۳۶۱
محل شهادت: موسیان_ایلام
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)_گلزارشهدا_قطعه۲۸،ردیف۵۱،شماره۲۲
شهید جمشید حیدری شیخ طبقی
شهید جمشید حیدری شیخ طبقیسرباز
نام: جمشید
نام خانوادگی: حیدری شیخ طبقی
نام پدر: حسین قلی
تاریخ تولد: ۲۷/۱۰/۱۳۳۹
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دیپلم تجربی
تاریخ شهادت: ۱۸/۱۰/۱۳۵۹
محل شهادت: خرمشهر
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۵۷- شماره ۱۷
شهید سید معصوم موسوی
شهید سید معصوم موسویکادر ارتش
نام: سید معصوم
نام خانوادگی: موسوی
نام پدر: سید امیر
تاریخ تولد: ۱/۱/۱۳۴۰
محل تولد: ح ۵ ساوه
سن: ۲۱سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل:کادر ارتش
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت: ۹/۷/۱۳۶۱
محل شهادت:سومار
نحوه شهادت: عملیات مسلم بن عقیل حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۶-ردیف۹۳-شماره ۲۰
شهید سید محمد تقی عبادی
شهید سید محمد تقی عبادیدانش آموز
نام: سید محمد تقی
نام خانوادگی: عبادی
نام پدر: سید محمد
تاریخ تولد: ۱۰/۶/۱۳۴۴
محل تولد: کرج
سن: ۱۸سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: دانش آموز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: چهارم دبیرستان
تاریخ شهادت: ۲۲/۱/۱۳۶۲
محل شهادت: فکه
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۰-ردیف ۳۸-شماره ۱۵
شهید محمدرضا پورکیان
شهید محمدرضا پورکیانسرباز وظیفه
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: پورکیان
نام پدر:
تاریخ تولد:۱۳۳۸
محل تولد: آغاجاری_امیدیه
سن:
دین و مذهب:
وضعیت تأهل:
شغل:
ملیت:
دسته اعزامی:
تحصیلات:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت:
محل مزار:
شهید محمد جواد تندگویان
شهید محمد جواد تندگویانوزیر نفت
نام: محمد جواد
نام خانوادگی: تندگویان
نام پدر: جعفر
تاریخ تولد:۲۲/۳/۱۳۲۹
محل تولد: تهران
سن:۴۱سال
دین و مذهب: اسلام-شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: وزیر نفت
ملیت: ایرانی
تحصیلات: فوق لیسانس
تاریخ شهادت: ۲۵/۹/۱۳۷۰
محل شهادت: عراق
نحوه شهادت: شهادت در اسارت
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۱۴۱-شماره ۱۶
شهید عباس مهرابی
شهید عباس مهرابیدانش آموز
نام: عباس
نام خانوادگی: مهرابی
نام پدر: رضا
تاریخ تولد: ۳/۳/۱۳۴۵
محل تولد: قم
سن : ۱۷سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
ملیت: ایرانی
تحصیلات: سیکل-سوم راهنمایی
تاریخ شهادت: ۵/۲/۱۳۶۲
محل شهادت: فکه
نحوه شهادت: مفقودیت
شهید قاسم طاهری
شهید قاسم طاهریبسیج
نام : قاسم
نام خانوادگی: طاهری
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد: ۱/۱/۱۳۳۹
محل تولد: کرج
سن: ۲۷سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تاریخ شهادت: ۲۵/۱۲/۱۳۶۶
کشور شهادت: عراق
محل شهادت: دجیله
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: شهدا-کبودرآهنگ
شهید داراب علی محمدی
شهید داراب علی محمدیسرباز وظیفه
نام: داراب
نام خانوادگی: علی محمدی
نام پدر: حیدرعلی
تاریخ تولد: ۲۲/۹/۱۳۰۴
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایران
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: سیکل
تاریخ شهادت: ۲۵/۵/۱۳۶۰
محل شهادت:سرپل ذهاب
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۹۰-شماره ۱۹
شهید اکبر باریکانی
شهید اکبر باریکانیدانش آموز
نام: اکبر
نام خانوادگی: باریکانی
نام پدر: حشمت اله
تاریخ تولد: ۱۵/۶/۱۳۴۵
محل تولد: تهران
سن: ۱۷سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: دانش آموز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: سوم دبیرستان
تاریخ شهادت: ۱۵/۵/۱۳۶۲
محل شهادت: ایران-قلاویزان
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری (عملیات والفجر ۳)
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۸-ردیف ۱۱۴-شماره ۱۷
شهید قدیر نصرآبادی
شهید قدیر نصرآبادیکارگر
نام خانوادگی: نصرآبادی
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد:۸/۱/۱۳۱۰
محل تولد: کاشان
سن: ۵۶سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: کارگر
ملیت: ایران
دسته اعزامی: سپاه
تاریخ شهادت: ۲۶/۱۰/۱۳۶۶
کشور شهادت:عراق
محل شهادت: ماووت
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۱۰-شماره ۲
شهید سید جواد میراحمدی ترکی
شهید سید جواد میراحمدی ترکیکارمند
نام: سید جواد
نام خانوادگی: میراحمدی ترکی
نام پدر: عطااله
تاریخ تولد: ۳۰/۶/۱۳۴۳
محل تولد: تهران
سن: ۲۴سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: کارمند
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت:۴/۱/۱۳۶۷
کشور شهادت: عراق
محل شهادت: شاخ شمیران
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۰-ردیف ۷۰-شماره ۲۲
شهید محمد علی نصرآبادی
شهید محمد علی نصرآبادیکارمند
نام: داراب
نام خانوادگی: علی محمدی
نام پدر: حیدرعلی
تاریخ تولد: ۲۲/۹/۱۳۰۴
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایران
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: سیکل
تاریخ شهادت: ۲۵/۵/۱۳۶۰
محل شهادت:سرپل ذهاب
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۹۰-شماره ۱۹
شهید احمد محمودی
شهید احمد محمودیپاسدار
نام: احمد
نام خانوادگی: محمودی
نام پدر: رمضان
تاریخ تولد: ۵/۷/۱۳۳۷
محل تولد: تهران
سن : ۲۲سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
شغل: پاسدار
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: سپاه
تحصیلات: فوق دیپلم
تاریخ شهادت:۲۷/۸/۱۳۵۹
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: سرپل ذهاب
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۸۸مکرر-شماره۲۶
شهید غلامرضا سالاری
شهید غلامرضا سالاریپاسدار
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: سالاری
نام پدر: علی
تاریخ تولد: ۳۰/۵/۱۳۴۶
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: پاسدار
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: سپاه
تحصیلات: اول متوسطه
تاریخ شهادت: ۲۷/۱۰/۱۳۶۶
کشور شهادت: عراق
محل شهادت: ماووت
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری (عملیات بیت‌المقدس ۲)
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۰-ردیف ۲۴-شماره ۲۲
شهید جمشید پارسیان
شهید جمشید پارسیانکارمند
نام: جمشید
نام خانوادگی: پارسیان
نام پدر: محب علی
تاریخ تولد: ۳/۶/۱۳۳۵
محل تولد: تبریز
سن: ۲۵سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
ملیت: ایرانی
تحصیلات: سیکل
تاریخ شهادت: ۲۸/۳/۱۳۶۰
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: مریوان
نحوه شهادت: ترکش
محل مزار: باغ فردوس
شهید حسین خادم امامزاده
شهید حسین خادم امامزادهسرباز
نام: حسین
نام خانوادگی: خادم امامزاده
نام پدر: علی
تاریخ تولد: ۵/۲/۱۳۴۶
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دیپلم تجربی
تاریخ شهادت: ۳۱/۴/۱۳۶۶
کشور شهادت: ایران
محل شهادت:سومار
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۹-ردیف ۱۰۵-شماره ۱۱
شهید مجید یوسفی نژاد
شهید مجید یوسفی نژادسرباز
نام: مجید
نام خانوادگی: یوسفی نژاد
نام پدر: عباس
تاریخ تولد: ۱/۱۰/۱۳۳۸
محل تولد: تهران
سن: ۲۹سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: سوم متوسطه
تاریخ شهادت: ۳۱/۴/۱۳۶۷
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: سرپل ذهاب
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
وضعیت پیکر: جاوید الاثر
شهید مسعود آزمون نیا
شهید مسعود آزمون نیادانشجوی کامپیوتر
شهید مسعود آزمون نیا
نام: مسعود
نام خانوادگی: آزمون نیا
نام پدر: رحیم
تاریخ تولد: ۱۶/۲/۱۳۴۰
محل تولد: تهران
سن: ۲۲سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: شیعه
شغل: دانشجو
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دانشجوی کامپیوتر
تاریخ شهادت: ۲۵/۱۲/۱۳۶۲
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: جزیره مجنون
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری (عملیات خیبر)
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۷-ردیف ۳۸-شماره ۳
شهید غلامحسین میلانی
شهید غلامحسین میلانیدانشجوی شیمی
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: میلانی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: ۱/۲/۱۳۴۴
محل تولد: تهران
سن: ۲۱سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: دانشجو
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دانشجوی شیمی
تاریخ شهادت: ۱۷/۴/۱۳۶۵
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: مهران
نحوه شهادت: کربلایی ۱
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۳-ردیف۱۳۶-شماره ۱۵
شهید سید حسن نبوی
شهید سید حسن نبویبسیج
شهید سید حسن نبوی
نام: سید حسن
نام خانوادگی: نبوی
نام پدر: سیدعلی
تاریخ تولد: ۱/۳/۱۳۳۹
محل تولد: ساوه
سن: ۲۶سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: بسیجی
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دیپلم ریاضی
تاریخ شهادت: ۲۸/۸/۱۳۶۵
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: قلاویزان
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۳-ردیف ۷۶-شماره ۱۴
شهید علی عارفی
شهید علی عارفیکارمند
نام: علی
نام خانوادگی: عارفی
نام پدر: حفظ اله
تاریخ تولد: ۲۸/۵/۱۳۳۹
محل تولد: تهران
سن: ۲۵سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: کارمند
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دیپلم ریاضی
تاریخ شهادت: ۲۲/۱۲/۱۳۶۴
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: فاو
نحوه شهادت: والفجر ۸
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۰-ردیف ۶۶-شماره ۱۲
شهید حسین بیک محمدی
شهید حسین بیک محمدیسرباز
نام: حسین
نام خانوادگی: بیک محمدی
نام پدر: علی
تاریخ تولد: ۹/۶/۱۳۴۷
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: اول راهنمایی
تاریخ شهادت: ۲۲/۴/۱۳۶۷
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: عین خوش
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۰-ردیف۱۲۷-شماره۹
شهید محمود کیوان راد
شهید محمود کیوان رادخلبان
نام: محمود
نام خانوادگی: کیوان راد
نام پدر: عبدالباقی
تاریخ تولد: ۶/۶/۱۳۳۱
محل تولد: تهران
سن: ۳۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: خلبان
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
مسئولیت نظامی: مسئول امور امنیت زمینی
درجه نظامی: ناو سروان خلبان
تحصیلات: لیسانس
تاریخ شهادت: ۱۸/۲/۱۳۶۱
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: بندر بوشهر
نحوه شهادت: سقوط بالگرد در آزادسازی
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۶-ردیف ۸۳-شماره ۴۰
شهید نادر تربتیان پور
شهید نادر تربتیان پورارتش
نام: نادر
نام خانوادگی: تربتیان پور
نام پدر: رضا
تاریخ تولد: ۱۵/۱/۱۳۳۹
محل تولد: تهران
سن: ۲۱سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: ارتشی
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دوم راهنمایی
تاریخ شهادت:۲۷/۷/۱۳۶۰
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: کرخه
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۴-ردیف ۱۰۴-شماره ۱۱
شهید مهرداد فروتن
شهید مهرداد فروتنجهادگر
نام: مهرداد
نام خانوادگی: فروتن
نام پدر: طالب
تاریخ تولد: ۵/۹/۱۳۳۲
محل تولد: رشت
سن: ۳۴سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: جهادگر
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: جهاد سازندگی
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تاریخ شهادت: ۲۸/۱۱/۱۳۶۶
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: کردستان
نحوه شهادت: سانحه در مسیر رفت و برگشت
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۰-ردیف ۳۶-شماره ۱۶
شهید حسن قنواتی
شهید حسن قنواتیکارمند
نام: حسن
نام خانوادگی: قنواتی
نام پدر: شکری
تاریخ تولد: ۱۰/۱۲/۱۳۳۴
محل تولد: شادگان
سن : ۲۸سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: کارمند
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت: ۸/۱۲/۱۳۶۲
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: جزیره مجنون
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری (عملیات خیبر)
محل مزار: گلزار شهدای اهواز
شهید رجبعلی کریمی
شهید رجبعلی کریمیارتش
نام: رجبعلی
نام خانوادگی: کریمی
نام پدر: معصوم علی
تاریخ تولد: ۱۰/۳/۱۳۳۸
محل تولد: ساوه
سن: ۳۳سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: ارتشی
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: ارتش
تحصیلات: دیپلم
تاریخ شهادت: ۲۶/۸/۱۳۷۱
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: پایگاه دوم ناجا
نحوه شهادت: حوادث غیرمترقبه
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۴-ردیف ۹۰-شماره ۲۲
شهید مسعود حسنی
شهید مسعود حسنیارتش
شهید مسعود حسنی
نام: مسعود
نام خانوادگی: حسنی
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: ۱۵/۲/۱۳۴۵
محل تولد: تهران
سن: ۲۰سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
ملیت: ایرانی
تحصیلات: سیکل
تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۱۳۶۵
کشور شهادت: عراق
محل شهادت: ام الرصاص
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری
محل مزار: امامزاده محمد
شهید مسعود حسنی
شهید مسعود حسنیجهادگر
نام: مهرداد
نام خانوادگی: فروتن
نام پدر: طالب
تاریخ تولد: ۵/۹/۱۳۳۲
محل تولد: رشت
سن: ۳۴سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: جهادگر
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: جهاد سازندگی
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تاریخ شهادت: ۲۸/۱۱/۱۳۶۶
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: کردستان
نحوه شهادت: سانحه در مسیر رفت و برگشت
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۴۰-ردیف ۳۶-شماره ۱۶
شهید سیروس دزفولی
شهید سیروس دزفولیپاسدار
نام: سیروس
نام خانوادگی: دزفولی
نام پدر: کاظم
تاریخ تولد: ۲۵/۲/۱۳۴۲
محل تولد: تهران
سن: ۲۳سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل: پاسدار
ملیت: ایرانی
دسته اعزامی: سپاه پاسداران
تحصیلات: دیپلم اتومکانیک
تاریخ شهادت: ۵/۱۰/۱۳۶۵
کشور شهادت: ایران
محل شهادت: خرمشهر
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری (عملیات کربلای ۴)
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۳-ردیف ۳۸-شماره ۱۶
شهید حسن رحیمی
شهید حسن رحیمیشغل آزاد
نام: حسن
نام خانوادگی: رحیمی
نام پدر: صفرعلی
تاریخ تولد: ۱۰/۱۲/۱۳۴۵
محل تولد: تهران
سن: ۱۷سال دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: آزاد
ملیت: ایرانی دسته اعزامی: بسیج
تحصیلات: پنجم ابتدایی
تاریخ شهادت: ۲۹/۸/۱۳۶۲
کشور شهادت: عراق
محل شهادت: پنجوین
نحوه شهادت: حوادث ناشی از درگیری(عملیات والفجر ۴)
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۸-ردیف ۱۷-شماره ۴
شهید سید مصطفی صادقی
شهید سید مصطفی صادقیپاسدار
نام: سید مصطفی
نام خانوادگی: صادقی
نام پدر: سید میرزا
تاریخ تولد: ۱۸/۱۰/۱۳۵۹
محل تولد: اسلامشهر
سن: ۳۷سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
ملیت: ایرانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تاریخ شهادت: ۱۶/۳/۱۳۹۶
کشور شهادت: سوریه
محل شهادت: حماء
نحوه شهادت: درگیری با تروریست های تکفیری داعش
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۵۰-ردیف ۱۱۵-شماره ۲۰
شهید علی اصغر شیردل
شهید علی اصغر شیردلپاسدار
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: شیردل
نام پدر: ماشااله
تاریخ تولد: ۴/۶/۱۳۵۶
محل تولد: تهران
سن : ۳۸سال
دین و مذهب: اسلام شیعه
وضعیت تأهل: متأهل
شغل:
ملیت: ایرانی
تحصیلات:
تاریخ شهادت: ۳۰/۲/۱۳۹۴
کشور شهادت: سوریه
محل شهادت: تدمر نحوه شهادت: درگیری با تروریست های تکفیری داعش
محل مزار: بهشت زهرا (س)-قطعه ۲۶-ردیف۷۱-شماره ۱۷

درباره ما

مسجد الله

در سال ۱۳۵۹ با تلاش جمعی از خیرین و اهالی بیمه ساخته شد. این مسجد دارای بسیج برادران و خواهران واحد فرهنگی خواهران و برادران و کانون فرهنگی هنری آیت الله طالقانی می باشد.مهم ترین مراسمات برگزارشده در این مسجد برگزاری یادواره شهدای محله بیمه ، دعوت از عبد الله بلم نائب رئیس اتحادیه شیعیان آفریقا در هفته وحدت ، حضور سفیران کریمه اهل بیت به همراه پرچم متبرک حرم حضرت معصومه ، تقدیر از هیئات مذهبی محله بیمه و.... می باشد.

تماس با ما

آدرس: تهران ابتدای اتوبان لشکری - محله بیمه - کوی بیمه دوم - میدان شهید سالاری - مسجد اللهتلفن: 021-44635050 نمابر: 021-44635050

 

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداینستاگرام:  instagram.com/masjedallah